Ryga, Łotwa

Zarządzanie biznesem

Business Management

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.riseba.lv/en
Duration: 3 to 5 years
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności