Ryga, Łotwa

Muzykologia

Musicology

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Strona www uczelni: www.jvlma.lv/en
Duration: 3 years
Muzykologia
Muzykologia (z gr.) – nauka humanistyczna, której przedmiotem jest muzyka we wszystkich swych aspektach.
Polityka Prywatności