Galway, Irlandia

Bioinformatyka

Bioinformatics

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: biologiczne
Strona www uczelni: www.nuigalway.ie/
Bioinformatyka
Bioinformatyka – interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca metody i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych.
Polityka Prywatności