Maynooth, Irlandia

Statystyka

Statistics

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
Strona www uczelni: www.maynoothuniversity.ie/
Statystyka
Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.
Statystyka
Normalność nie jest kwestią statystyki.
Sanity is not statistical. (ang.)
Statystyka
Istnieją trzy rodzaje kłamstwa: przepowiadanie pogody, statystyka i komunikat dyplomatyczny.
Autor: Jean Rigaux
Statystyka
Statystyka nie kłamie. Kłamią jedynie statystycy.
Autor: Janusz Leon Wiśniewski, S@motność w sieci
Polityka Prywatności