Maynooth, Irlandia

Muzyka

Music

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www uczelni: www.maynoothuniversity.ie/
Muzyka
Muzyka (gr. mousike, cz. hudba, staropol. gędźba) – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki.
Muzyka
Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiet.
Autor: Ludwig van Beethoven
Muzyka
Muzyka bezpośrednio dotyka serca, niezależnie jak mały czy oporny umysł ma słuchacz.
Autor: Patrick Rothfuss
Muzyka
Wy zaś, jakkolwiek usiądziecie,
Muzykantami nie będziecie.
Autor: Karl Kraus
Polityka Prywatności