Paryż, Francja

Sciences mécanique, acoustique, électronique et robotique

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.sorbonne-universite.fr/
Polityka Prywatności