Paryż, Francja

Nauki o środowisku

Sciences de l'environnement

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www uczelni: www.sorbonne-universite.fr/
Polityka Prywatności