Paryż, Francja

Informatique, télécommunications et électronique

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: informatyczne
Strona www uczelni: www.sorbonne-universite.fr/
Polityka Prywatności