Paryż, Francja

Sciences et technologies de l'information et de la communication

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Polityka Prywatności