Clermont-Ferrand, Francja

Sciences Economiques, Juridiques, Politiques et de Gestion

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: prawnicze
Strona www uczelni: www.uca.fr/
Polityka Prywatności