Kraków, Polska

Nauki o kulturze i religii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Akademii Ignatianum w Krakowie
Polityka Prywatności