Kraków, Polska

Filozofia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Akademii Ignatianum w Krakowie
Filozofia
Filozofia – (stgr. φιλοσοφία od: stgr. φίλος – miłość i stgr. σοφία – mądrość, tłumaczone jako „umiłowanie mądrości”) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.
Filozofia
Cała filozofia istnieje tylko i wyłącznie dzięki dwuznaczności języka i na niej żeruje.
Autor: Hjalmar Söderberg, Doktor Glas
Filozofia
Filozofia jest służebnicą teologii.
Philosophia ancilla theologiae (łac.)
Filozofia
Filozofia to dynamit do rozsadzania empirii.
Autor: Henryk Elzenberg
Polityka Prywatności