Olsztyn, Polska

Zootechnika i rybactwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: pan.olsztyn.pl/
Nazwa szkoły doktorskiej: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych
Podmioty współprowadzące: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Rybactwo
Rybactwo – (gospodarka rybacka) – zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody. Pojęcie to obejmuje:
Zootechnika
Zootechnika – nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu.
Polityka Prywatności