Lozanna, Szwajcaria

Fotonika

Photonics

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.epfl.ch
Fotonika
Fotonika to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki, łącząca dokonania optyki, elektroniki i informatyki w celu opracowywania technik i urządzeń wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne (oprócz radiowego) do przenoszenia i przetwarzania informacji.
Polityka Prywatności