Porto, Portugalia

Métodos Quantitativos Aplicados à Economia e à Gestão

Język wykładowy: portugalski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.ulp.pt
Polityka Prywatności