Petersburg, Rosja

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

Język wykładowy: rosyjski Studia w języku
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Strona www uczelni: www.spbu.ru
Polityka Prywatności