Gdynia, Polska

Nauki o zarządzaniu i jakości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Polityka Prywatności