Gdynia, Polska

Nauki o zarządzaniu i jakości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Kryteria przyjęć:

» UMG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Informator UMG 2024/2025
Polityka Prywatności