Warszawa, Polska

Nauki o bezpieczeństwie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
dziedzina nauk społecznych
Polityka Prywatności