Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Celem kształcenia w szkole doktorskiej jest stworzenie doktorantom najlepszych warunków zarówno do rozwoju osobowego (w szczególności na płaszczyźnie moralnej i religijnej), jak również do poszukiwania prawdy, a także uzyskanie takiej harmonii pomiędzy nimi, aby doktorant realizując swój indywidualny temat badawczy wpisał się w ogólną misję Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jaką jest realizacja uniwersalnego posłannictwa Kościoła wyrażona słowami Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie” (Mt 28, 19).
Polityka Prywatności