Kraków, Polska

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
Polityka Prywatności