Kraków, Polska

Historia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Historia jest galerią obrazów, w której znajduje się mało dzieł oryginalnych i dużo kopii.
Autor: Alexis de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja
Historia
Prawdziwy historyk stoi zawsze ponad zamieszkami politycznymi swojej epoki.
Autor: Robert Graves
Historia
Historia jest najlepszym antidotum na złudzenia o wszechwładzy i wszechwiedzy.
Autor: Arthur M. Schlesinger, Jr., „Polityka”, 13 stycznia 2007
Polityka Prywatności