Vladivostok, Rosja

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

Język wykładowy: rosyjski Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.dvfu.ru
Polityka Prywatności