Belfast, Wielka Brytania

Media and Broadcast

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Strona www uczelni: www.qub.ac.uk
Polityka Prywatności