Lublin, Polska

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80