Lublin, Polska

Nauki biologiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: biologiczne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS
Podmioty współprowadzące: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80