Gdańsk, Polska

Nauki o sztuce

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www: sd.ug.edu.pl/
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
Polityka Prywatności