Gdańsk, Polska

Nauki o kulturze i religii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Strona www: sd.ug.edu.pl/
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
Polityka Prywatności