Gdańsk, Polska

Nauki medyczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Strona www: sd.ug.edu.pl/
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Podmioty współprowadzące: Gdański Uniwersytet Medyczny
Polityka Prywatności