Gdańsk, Polska

Nauki biologiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: biologiczne
Strona www: sd.ug.edu.pl/
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Polityka Prywatności