Kraków, Polska

Nauki leśne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła DoktorskaUniwersytetuRolniczego imHugonaKołłątajawKrakowie
Polityka Prywatności