Kraków, Polska

Historia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Wydział Humanistyczny
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Historia jest siłą. Historię nie tylko stanowią wiarogodne zbiorowiska nagich faktów ale i pojęcia, jakie naród o swej własnej wyrabia historii.
Autor: Cyprian Kamil Norwid
Historia
Historia będzie dla mnie łaskawa, ponieważ mam zamiar ją napisać.
Autor: Winston Churchill
Historia
Historia jest powieścią, która się zdarzyła.
Autor: Jules de Goncourt
Polityka Prywatności