Bydgoszcz, Polska

Literaturoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Wydział Humanistyczny
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Literaturoznawstwo
Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

Kontakt:

ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00
Polityka Prywatności