Gdańsk, Polska

Nauki medyczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Nazwa szkoły doktorskiej: Pierwsza Szkoła Doktorska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Polityka Prywatności