Gdańsk, Polska

Nauki o kulturze fizycznej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Polityka Prywatności