Banská Bystrica, Słowacja

Stosunki międzynarodowe

Medzinárodné vzťahy

Język wykładowy: słowacki Studia w języku
Strona www uczelni: www.umb.sk
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe – jedna z subdyscyplin nauk politycznych, bywa (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród większości badaczy) traktowana jako osobna dyscyplina w ramach nauk społecznych. Przedmiotem badań są wszelkie „stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego”.
Polityka Prywatności