Napoli, Włochy

Scienze agrarie e agroalimentari

Język wykładowy: włoski Studia w języku
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.unina.it
Polityka Prywatności