Bolzano, Włochy

Mountain Environment and Agriculture

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Polityka Prywatności