Mediolan, Włochy

Management, Economics and Industrial Engineering

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.polimi.it
Polityka Prywatności