Milano, Włochy

Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito

Język wykładowy: włoski Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.polimi.it
Polityka Prywatności