Mediolan, Włochy

Architectural, Urban and Interior Design

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.polimi.it
Polityka Prywatności