Praga, Czechy

Bioinżynieria

Bioengineering

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: biologiczne
Strona www uczelni: www.cvut.cz
Years of study: 4
Bioinżynieria
Bioinżynieria (inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej.
Polityka Prywatności