Opava, Czechy

Business Economics and Management

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.slu.cz
Years of study: 4
Polityka Prywatności