Ostrava, Czechy

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Język wykładowy: czeski Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.osu.cz
Years of study: 4
Polityka Prywatności