Ostrava, Czechy

Ekonomická geografie a regionální rozvoj

Język wykładowy: czeski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.osu.cz
Years of study: 4
Polityka Prywatności