Ostrava, Czechy

Analytical Chemistry of Heterogeneous Systems

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www uczelni: www.osu.cz
Years of study: 4
Polityka Prywatności