Ústí nad Labem, Czechy

Počítačové modelování ve vědě a technice

Język wykładowy: czeski Studia w języku
Grupa kierunków: informatyczne
Strona www uczelni: www.ujep.cz
Years of study: 4
Polityka Prywatności