Plzeň, Czechy

Elektrotechnika

Język wykładowy: czeski Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.zcu.cz
Years of study: 4
Elektrotechnika
Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.
Polityka Prywatności