Plzeň, Czechy

Cybernetyka

Kybernetika

Język wykładowy: czeski Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.zcu.cz
Years of study: 4
Polityka Prywatności