Plzeň, Czechy

Computer Science and Engineering

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: informatyczne
Strona www uczelni: www.zcu.cz
Years of study: 4
Polityka Prywatności