Neuchâtel, Szwajcaria

Kryminologia

Criminologie

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Strona www uczelni: www2.unine.ch/
Kryminologia
Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
Polityka Prywatności